Dank voor uw interesse om een Knibbeltje te willen adopteren. Bij het tabbladje  info en caresheets kunt u meer informatie over knaagdieren terugvinden evenals de vereisten van huisvesting die gehanteerd worden bij vzw Knibbels.

Vooraleer u kunt overgaan tot adoptie dient u contact op te nemen via knibbels1@gmail.com .
U stuurt een mailtje met uw gegevens, waarom u wilt adopteren en de naam van het Knibbeltje dat uw hart gestolen heeft.
Ook dient u een foto van het toekomstig verblijf voor het desbetreffende dier door te mailen (+afmetingen/inrichting).
Om het welzijn van alle dieren te garanderen, die geplaatst worden via vzw Knibbels, vragen we u om een contractje te ondertekenen waarin u akkoord gaat met de vooropgestelde voorwaarden.
Dit contract is in het belang van het dier :
*Indien het niet naleven van de voorwaarden of twijfels omtrent het geadopteerde dier of verwaarlozing behoudt Knibbels zich te allen      tijden het recht om het dier terug te vorderen. Alle kosten welke hieruit voortvloeien, komen ten laste van de adoptant.
*De adoptant is voldoende op de hoogte hoe hij/zij het dier moet verzorgen en kan dit aantonen.
*Het dier zal in een door vzw Knibbels goedgekeurd verblijf wonen.
  De minimum Kooiafmetingen zijn........cm x ........cm . Loopwiel........cm .
*Het dier wordt in groep / solitair gehuisvest.
*Het dier krijgt medische verzorging door een erkende dierenarts indien nodig.
*Met opvangdieren van vzw Knibbels mag niet gefokt worden, indien dit toch gebeurt worden zowel moeder/vader als nageslacht       ingevorderd. Verdere kosten zijn dan ook ten laste van de (ex)adoptant.
*De adoptant mag het dier onder geen enkele voorwaarde doorverkopen of overlaten aan derden.
*Indien het dier om welke reden dan ook niet langer bij de adoptant kan verblijven, dient het dier terug naar vzw Knibbels te komen.
*vzw  Knibbels heeft het recht om het dier periodiek op te volgen dit kan zijn door middel van mail, Facebook of andere social media en       huisbezoeken.
*De adoptant dient vzw Knibbels onmiddellijk te verwittigen bij verlies, ziekte of het overlijden van het dier.
*vzw Knibbels is niet verantwoordelijk voor letsel of ziekten na overdracht.
*De adoptant is verplicht elke wijziging van adres of email of gsmnummer door te geven.
*Het dier blijft eigendom van vzw Knibbels.
*Geen enkele mondelinge overeenkomst kan dit contract en zijn voorwaarden wijzigen.

 

Adoptiebijdrage** :
Hamster 6 euro
Gerbil 6 euro
Rat 12 euro
Cavia 15 euro 
Degoe 15 euro
Chinchilla 15 euro
** bij een gesteriliseerd of gecastreerd dier + 25 euro extra op adoptiebijdrage